شاخه ها
نورافشانی آسمانی

نورافشانی آسمانی

 تصوير   محصولات+   مبلغ   خريد 
موشک  موشک

نوع محصول: هوایی مشخصات فنی: کالیبر: 20 ارتفاع پرواز: 15 متر زمان اجرا: 10 ثانیه رنگها: قرمز سبز زرد نقره ای وزن:290 گرم

 
40,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
پروانه  پروانه

نوع محصول: هوایی مشخصات فنی: کالیبر: 8 ارتفاع پرواز: 15 متر زمان اجرا: 10 ثانیه رنگها: قرمز سبز زرد نقره ای وزن: 10 گرم

 
25,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
چلچله 7شلیک  چلچله 7شلیک

نوع محصول: هوایی مشخصات فنی: کالیبر: 22 ارتفاع اجرا: 30 متر زمان اجرا: 7 شلیک رنگها: قرمز سبز زرد نقره ای وزن:400 گرم

 
310,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کهکشان 1 اینچ 10 شلیک  کهکشان 1 اینچ 10 شلیک  600,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کهکشان 1.5 اینچ 8 شلیک  کهکشان 1.5 اینچ 8 شلیک  650,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کهکشان 6 شلیک  کهکشان 6 شلیک

نوع محصول: هوایی مشخصات فنی: کالیبر: 48 ارتفاع اجرا: 50 متر زمان اجرا:6 شلیک رنگها: قرمز سبز زرد نقره ای وزن: 1500 گرم

 
930,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کهکشان2اینچ 25شلیک  کهکشان2اینچ 25شلیک

نوع محصول: هوایی مشخصات فنی: کالیبر: 48 ارتفاع اجرا: 50 متر زمان اجرا:25 شلیک رنگها: قرمز سبز زرد نقره ای وزن: 3000 گرم

 
3,800,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
کهکشان2اینچ تک شلیک  کهکشان2اینچ تک شلیک

نوع محصول: هوایی مشخصات فنی: کالیبر: 48 ارتفاع اجرا: 50 متر زمان اجرا: 10 ثانیه رنگها: قرمز سبز زرد نقره ای وزن: 220 گرم

 
135,000 ریال خريد 
افزودن به ليست مقايسه 
افزودن به محصولات مورد علاقه
clear-bug-div
واحد پول